Múzeumról – Bibliamúzeum

A Bibliamúzeum különleges történelmi helyzetben jött létre 1988-ban, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Kollégiumának épületében Budapesten.

A kommunista rendszer a maga végidejében politikai okból jónak látta, hogy a vallás kérdésében, különösen a Biblia megismertetése tekintetében támogatóként jelenjen meg. Így valósulhatott meg az az egyházpolitikai szempontból nagy jelentőségű esemény, hogy a Bibliatársulatok Világszövetsége (United Bible Society) 1988-ban Budapestre szervezte nagygyűlését, és ehhez kapcsolódóan állt az állam a múzeum engedélyezésével olyan ügy mögé, amely lehetővé tette a Biblia világának bemutatását.

A Ráday Gyűjtemény gazdag könyvtára megfelelő hátteret jelentett a kiállításnak, a Magyar Bibliatanács pedig több idegen nyelvű Biblia beszerzésével és ajándékozásával járult hozzá a múzeum anyagának gyarapításához. A gyűjteményi igazgató Benda Kálmán akadémikus, a Ráday Gyűjtemény akkori igazgatója, a kiállítás rendezője pedig Hubai Péter volt. A múzeum különlegesnek számított a megnyitás idején, hiszen az amsterdami Bijbels Museumon kívül ez volt akkor a második ilyen intézmény Európában. A kiállítás több kisebb egységre tagolódott: Biblia és a régészet, a Biblia írás- és szövegtörténete, a magyar Biblia története és a Biblia a világ nyelvein. Az állandó mellett időszaki kiállítások is gazdagították a látnivalót.

A Bibliamúzeum ebben a formában 2011 júliusáig működött, majd megindult a múzeum áttervezése. Az új kiállítás arra a kérdésre kíván választ adni, miért fontos ez a könyv a mai korban is, miért érdemes a Bibliát kézbe venni, kézbe adni és olvasni. A Biblia világát eredeti régészeti tárgyak, másolatok, hagyományos és informatikai interaktív eszközök segítségével mutatjuk be.

Múzeumi tereink a teremtéstörténettől kezdve az újszövetségen keresztül vezetnek minket el addig a korig, amelyben megalakulnak az első keresztény közösségek, megépülnek az első keresztény templomok. A kiállítás egy-egy állomása érzékelteti a kortörténeti hátteret, amelyben a Biblia történeteinek szereplői éltek.

Úgy próbáltuk kialakítani a múzeumot, hogy ne csak a gyermek- és ifjúsági csoportok, hanem bármely korosztály otthon érezze magát a Biblia világát bemutató kiállításunkon. Tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozással és szakmai beszélgetéssel is várjuk a látogatókat. A 2017-re elkészülő bibliatörténeti kiállítás anyagát a Ráday Könyvtárból válogatjuk, a múzeumnak ez a része a biblia szövegtörténetét és a magyar bibliafordítás évszázadait ismerteti.

A Biblia természetesen közös kulturális értékünk, amelyet a múzeum mindkét kiállítási egységében szeretnénk korunk nyelvén bemutatni, azonban akkor tud életünk kontextusában is hitelesen jelen lenni, ha engedjük, hogy üzenete eljusson hozzánk. Ezért küldetésünk a Bibliamúzeum hagyományos és interaktív kiállítása segítségével elmondani mindazt, amit hiszünk a Bibliában kijelentett Igéről. A megőrzött értékes régi bibliakiadások révén rácsodálkozhatunk, mekkora érték volt az előttünk járó nemzedékek sora számára a Biblia és annak magyar fordítása. Mi, jelenkoriak is hisszük, hogy a Biblia akkor is, ma is Isten szava (Verbum Dei), ezt szeretnénk a múzeumban bemutatni és olvasásra, tanulmányozásra ajánlani.