Sekel

Sekel. Az előlap templomábrázolása arra enged következtetni, hogy Simon Bar Kochbának talán szándékban állott a lerombolt szentély fölépítése. Ezért látható a pénz előlapján a szentélyábrázolás, mellette a felirat: „Simon”. Hátlapján a sátoros ünnepen használt etrog (citrusgyümölcs) és luláv (pálmaág) mellett ez áll: „Izrael felszabadulásának 2. éve”.