„KAPCSOK ÉS KÖTELÉKEK ÁLTAL…” (Kol 2,19)

Csontváry Kosztka Tivadar: Szerelmesek találkozása (Randevú), 1902 körül, olaj, vászon
Csontváry Kosztka Tivadar: Szerelmesek találkozása (Randevú), 1902 körül, olaj, vászon

2022. szeptember 30-tól december 17-ig

Soha nem volt olyan közlékeny az ember, mint korunkban. Ezért könnyen tűnhet olyannak a világ, ahol mindenki elérhető és mindenki jelen van.

Online felületek, rövidebb-hosszabb kommentek és megszólalások sejtetik azt, hogy bárki kapcsolatba kerülhet bárkivel.

Írhatunk és üzenhetünk, véleményt formálhatunk és alakíthatunk,… mintha nem is lennének határai az emberi kapcsolattartásnak. Magunkat tesszük hozzá a világ zajához, ugyanakkor személyes kapcsolataink mégis beszűkülnek.

Nincs annyi személyes kapcsolatunk, mint amennyit a virtuális térben élünk meg.

Kiállításunk alkotásai abban a korban készültek, amikor két ember kapcsolata a valós találkozásban, a szemtől szembe látásban és az együttlétben fogalmazódott meg.

Ugyanakkor emlékeztetnek egy kapcsolatra, amelynek kötelékei egyre inkább meglazulnak és feledésben merülnek: ez az ember és Isten kapcsolata, az Én és Te kapcsolata, amelyet Martin Buber fogalmazott meg 1923-ban:
„Az Én-Te alapszót csak egész lényével mondhatja ki az ember. Önmagam egész lénnyé koncentrálódása és összeolvadása soha nem történhet általam, és soha nem történhet nélkülem. A Te által leszek Én-né. S ahogy Én-né leszek, mondom: Te. Minden valóságos élet: találkozás”.

Az Én-Te tapasztalásában az ember a másik lényére csodálkozik rá. Az abszolút viszony az, amikor az ember Istent szólítja Te-nek. „ Aki a világot benne szemléli, az ő jelenlétében él.”

Kiállításunk alkotásai felhívják a figyelmet az Istennek az emberrel való kapcsolatára, amelynek alapja Isten emberszeretete, amelyet Jézus Krisztus tanít a világnak. Ennek az értéke határozza meg az egymásban kapott kapcsolatainkat. Jelen lenni a másik életében. Szent kötelékek tesznek felelőssé minket egymás iránt.

A bemutatásra kerülő magángyűjtemény festményeiből, szobraiból összeállított tárlaton – a teljesség igénye nélkül – olyan alkotókkal találkozhatunk, mint Csontváry Kosztka Tivadar, Derkovits Gyula, Vaszary János, Berény Róbert, Patkó Károly, Vörös Géza, Kernstok Károly, Ámos Imre vagy Bernáth Aurél.

A kiállítás bevezető képei Ádám és Éva, a bűnbeesés, az elszakadás, az utolsó vacsora, a mennybemenetel és a tékozló fiú ábrázolásait az emberi kapcsolatok és kötelékek sokszínű bemutatása követi. A Csontváry-életmű egyik legszebb, és legtitokzatosabb alkotása mellett megjelennek Kövesházi Kalmár Elza kecses táncosai, Schaár Erzsébet határozott alakjai, az elvágyódás, a várakozás, a magány és a társas élet színes figurái és terei. A tárlatot az emberi érintkezés labirintusait megfogalmazó Mattis Teutsch János különleges, élénk színű formaritmusai zárják.

Reményeink szerint ennek a különleges kiállításnak a megtekintése során mindannyiunkban megfogalmazódhat a gondolat, hogy kivétel pillanat az, hogy ezek a művek „Kapcsok és kötelékek által” egyszer együtt lehetnek. Itt, a Bibliamúzeumban.

Ezzel a bizakodó várakozással nyitjuk újra a múzeum tereit a látogatóink előtt.

A kiállítás rendezésében a Bibliamúzeum munkatársai vettek részt.

a kiállítást megnyitja:

Balog Zoltán református püspök

a kiállítás megnyitóján fellép:

Zurgó együttes

időpont:

2022. szeptember 30. 17 óra

kapcsolódó programok:

beszélgetések, szubjektív tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, adventi programok
A részletekért kérjük, keressék fel a múzeum honlapját és facebook oldalát.
A program a Ráday-napok keretében valósul meg.

nyitvatartás:

A kiállítás megtekinthető 2022. október 4-től december 17-ig keddtől péntekig 10 óra és 17 óra között,
szombaton 10-től 14 óráig a Bibliamúzeum időszaki kiállítóterében.

a kiállítás helyszíne:

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének Bibliamúzeuma
1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel.: 0630-441-9642
bibliamuzeum@bibliamuzeum.com
www.bibliamuzeum.com