Heródes Agrippa bronz pénze

Heródes Agrippa (Kr.u. 37–44) bronzpénze. Előlapján napernyő látható és a felirata: „Agrippa királyé”. A hátlapon három árpakalász látható. Nagy Heródes unokája, aki Rómában nevelkedett, Caligula helyezte trónra, így megkapta Nagy Heródes királyságát. Ezt a pénz kizárólag a zsidók számára verette, olyan díszítéssel, ami nem ütközik a faragott kép tilalmával. Az Újszövetségben az Apostolok cselekedeteiben olvasunk róla.

„Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogatta Pétert is.”

(ApCsel 12,1-3)